Sąlygos ir Taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO E. PARDUOTUVĖJE THEBOX.LT SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


1. SĄVOKOS:


1.1. PARDAVĖJAS - MB GYVOS IDĖJOS, įm. kodas 303549904, PVM kodas LT100010620010, reg. adresas Minties g. 8A-20, LT-09225, Vilnius

1.2. PIRKĖJAS - (1) veiksnus fizinis asmuo, t. y., asmuo, sulaukę pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; (2) nepilnametis 14-18 metų amžiaus asmuo, gavę tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai ji(s) savarankiškai disponuoja savo pajamomis; (3) juridinis asmuo; (4) visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai

1.3. PARDUOTUVĖ - elektroninė parduotuvė, esanti URL adresu www.thebox.lt

1.4. DOVANŲ RINKINIAI - e. parduotuvėje www.thebox.lt parduodami teminiai Lietuvos kūrėjų produktų deriniai originaliose THE BOX ženklu pažymėtose pakuotėse

1.5. PRODUKTAI - Dovanų Rinkinius sudarantys Lietuvos kūrėjų gaminiai

1.6. TAISYKLĖS - Dovanų Rinkinių pirkimo ir pardavimo e. parduotuvėje www.thebox.lt sąlygos ir taisyklės

1.7. ŠALYS - Pardavėjas ir Pirkėjas kartu


2. BENDROSIOS NUOSTATOS:


2.1. Šios Taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuriuo nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės bei pareigos, Dovanų Rinkinių įsigijimo bei atsiskaitymo už juos sąlygos, Dovanų Rinkinių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybės bei kitos su pirkimu ir pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai 14-18 metų amžiaus asmenys, gavę tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo bet kada keisti Parduotuvėje esančią informaciją ir bet kurią internetu teikiamą paslaugą padaryti prieinamą visiems arba tik tam tikroms registruotų vartotojų grupėms.

2.4. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas dėl to neprisiima jokios atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas.


3. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS:


3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką Užsakyti.

3.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą, ir galioja iki visiško abiejų Šalių pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.


4. PIRKĖJO TEISĖS:


4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti Parduotuvėje siūlomus Dovanų Rinkinius šių Taisyklių ir LR teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su Pardavėju sudarytos Dovanų Rinkinių pirkimo ir pardavimo sutarties per 14 darbo dienų nuo Dovanų Rinkinio pristatymo dienos vadovaudamasis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo nr. 697 Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo pakeitimo.


5. PIRKĖJO PAREIGOS:

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti Dovanų Rinkinio ir jo pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytus Dovanų Rinkinius.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas naudodamasis Parduotuve sutinka su šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.


6. PARDAVĖJO TEISĖS:


6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas, paskelbdamas pakeistas Taisykles Parduotuvės tinklalapyje.


7. PARDAVĖJO PAREIGOS:


7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas negali suteikti garantijų, kad Parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų, ir neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytus Dovanų Rinkinius nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

7.3. Jei, esant nepalankioms aplinkybėms, Pardavėjas neturi galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytus Dovanų Rinkinius, jis įsipareigoja pasiūlyti analogiškų Dovanų Rinkinių arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.


8. DOVANŲ RINKINIŲ PRISTATYMAS:


8.1. Dovanų Rinkiniai pristatomi nurodytu adresu naudojantis kurjerio paslauga, paštomatu arba registruotu paštu, priklausomai nuo pristatymo vietos.

8.2. Kai Dovanų Rinkinį pristato kurjeris, Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

8.3. Pastebėjęs siuntos pažeidimų, Pirkėjas turi siuntos nepriimti ir palikti pastabą siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų bus laikoma, kad siunta perduota tvarkingai, be pažeidimų.

8.4. Dovanų Rinkiniai išsiunčiami per 2-4 darbo dienas (išskyrus švenčių dienas) nuo patvirtinimo apie užsakymo apmokėjimą. Šie terminai netaikomi, jei Pardavėjo sandėlyje reikiamų Dovanų Rinkinių nėra ir Pirkėjas informuojamas apie užsakytų Dovanų Rinkinių trūkumą. Tuo pačiu Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais Dovanų Rinkinių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Pardavėjo.

8.5. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už Dovanų Rinkinių pristatymo terminų pažeidimą, jei Dovanų Rinkiniai nepristatomi arba pristatomi ne laiku dėl Pirkėjo kaltės ar nuo jo priklausančių aplinkybių.

8.6. Importo muitai ir kiti mokesčiai į pristatymo kainą neįskaičiuoti.


9. DOVANŲ RINKINIŲ GRĄŽINIMAS:


9.1. Įsigytus Dovanų Rinkinius galima grąžinti vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

9.2. Jei Dovanų Rinkinyje yra vienas ar daugiau netinkamos kokybės ar pasibaigusios galiojimo trukmės Produktų, Pardavėjas įsipareigoja artimiausiu metu pakeisti juos kokybiškais tinkamos galiojimo trukmės Produktais.

9.3. Jei Pardavėjas neturi galimybės Produktų su trūkumais pakeisti kokybiškais tinkamos galiojimo trukmės Produktais, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogiškų kokybiškų tinkamos galiojimo trukmės Produktų.

9.4. Jei nėra galimybės Produktų su trūkumais pakeisti analogiškais kokybiškais tinkamos galiojimo trukmės Produktais, Pirkėjas gali grąžinti Dovanų Rinkinį per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Dovanų Rinkinio pristatymo Pirkėjui dienos, iš anksto informuodamas Pardavėją el. pašto adresu love@thebox.lt ir nurodydamas grąžinamo Dovanų Rinkinio pavadinimą, užsakymo numerį bei grąžinimo priežastis.

9.5. Pinigai už grąžintą Dovanų Rinkinį visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.6. Pirkėjui norint grąžinti Dovanų Rinkinį būtina laikytis šių sąlygų:

9.6.1. grąžinamo Dovanų Rinkinio pakuotė turi būti tvarkinga, Pirkėjo nesugadinta;

9.6.2. Dovanų Rinkinyje esantys Produktai turi būti originaliose tvarkingose pakuotėse;

9.6.3. Produktai turi būti nenaudoti, nepraradę prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

9.6.4. grąžinamas Dovanų Rinkinys turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas jį gavo;

9.6.5. grąžinant Dovanų Rinkinį būtina pateikti jo įsigijimą liudijantį dokumentą.

9.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamo Dovanų Rinkinio, jei Pirkėjas nesilaiko 9.6. punkte nustatytos Dovanų Rinkinių grąžinimo tvarkos.

9.8. Remiantis Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis, augalai, tinkamos kokybės maisto prekės, parfumerijos, kosmetikos, tualetiniai preparatai, spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai, kūdikių drabužėliai, siūti naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai, patalynės reikmenys, žaislai ir žaidimai yra nekeičiami analogiškomis prekėmis ir negrąžinami.


10. ATSAKOMYBĖ:


10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.
10.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.


11. INFORMACIJOS SIUNTIMAS:


11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus adresuoja Pardavėjui Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis priemonėmis.


12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:


12.1. Siekiant užtikrinti naršymo kokybę, šioje Parduotuvėje statistiniais tikslais naudojami slapukai. Juos galima bet kuriuo metu atšaukti keičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

12.2. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkami LR Teisės Aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

12.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam Dovanų Rinkinių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.


13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:


13.1. Parduotuvėje pateikiamos informacijos platinimas nenurodant šaltinio be raštiško Pardavėjo sutikimo yra draudžiamas.
13.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.